STAR+ is een online, pedagogische tool die een veilig en verantwoord internetgebruik promoot bij jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of een leerachterstand.

STAR+ is een online, pedagogische tool die een veilig en verantwoord internetgebruik promoot bij jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of een leerachterstand.

De doelstellingen

office-two-men

STAR+ is een online, pedagogische tool dat een veilig en verantwoord internetgebruik promoot bij jongeren vanaf 10 jaar met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of leerachterstand, bijvoorbeeld een verstandelijke beperking. Deze gratis tool kan worden ingezet door professionals zowel in voorzieningen, als in het regulier-inclusief en buitengewoon onderwijs.

Deze tool opent de dialoog over diverse thema’s zoals online veiligheid, betrouwbare info, het verschil tussen online en offline vrienden en online relaties.

Thema 1

Veiligheid

Sociale media bieden tal van mogelijkheden om met anderen in contact te komen, informatie te delen, foto's uit te wisselen, enzovoort. Het fundament van sociale netwerken ligt in het communiceren met anderen, maar ook en vooral in plezier maken. Sociale media maken een groot deel uit van het leven van jongeren (en ook van minder jonge personen!) en kan een toegevoegde waarde betekenen in hun dagelijkse leven. Toch is het van cruciaal belang om ook de risico’s online te kennen, te kunnen herkennen en erop te reageren. Op die manier kan het gebruik van internet en sociale media leuk blijven voor iedereen.
Thema 2

Kritische geest

Het internet bevat oneindig veel informatie over allerlei onderwerpen. Zodra we op het internet surfen, worden we geconfronteerd met een enorme hoeveelheid artikelen, video's of foto's. Veel personen gebruiken het internet om het nieuws te volgen. Helaas garandeert de toegang tot deze goudmijn niet altijd de betrouwbaarheid van de informatiebronnen. De laatste jaren zijn misinformatie en desinformatie online geëxplodeerd en vormen die een aanzienlijke uitdaging voor onze samenleving. Het is voor niemand gemakkelijk om de waarheid van leugens en fake news te onderscheiden, en al zeker niet voor jongeren met ASS en/of een leerachterstand.
Thema 3

Vrienden

Het internet biedt heel wat mogelijkheden en plezier, voor personen met ASS en/of leerachterstand is dit niet anders. Echter, zijn ze vaak kwetsbaarder wanneer ze zich online begeven. Deze jongeren hebben vaker moeite met sociale communicatie en sociale interactie. De -vaak impliciete- sociale regels om vrienden te maken en te onderhouden kunnen voor hen dan ook een extra uitdaging betekenen. Zich online profileren en vrienden maken, kan makkelijker zijn dan in ‘real life’. In dit onderdeel staan de jongeren stil bij wie ze als ‘nabij’ of ‘veraf’ beschouwen. Van daaruit denken ze na over welke informatie ze met wie delen op sociale media. Jongeren staan eveneens stil bij hun contacten en met wie ze al dan niet ook online mee in verbinding staan.
Thema 4

Respect

Jongeren experimenteren met vriendschapsrelaties en/of liefdesrelaties… Vrienden en leeftijdsgenoten zijn hierbij van groot belang in de adolescentie. Ze luchten hun hart, zoeken steun en delen ervaringen met elkaar. Het beleven van een vriendschapsrelatie en/of liefdesrelatie moet voor iedere persoon vrijwillig, veilig en fijn zijn.
Vandaag beleven velen hun seksualiteit (gedeeltelijk) online. Dat is ook voor jongeren met ASS en/of een leerachterstand niet anders. Sexting bijvoorbeeld kan deel uit maken van een normale seksuele ontwikkeling van personen met en zonder ASS en/of leerachterstand. Vanuit deze insteek laten we de jongeren nadenken over relaties en de wederkerigheid ervan zodat ze taal verwerven om hierover in gesprek te durven en kunnen gaan.

Hoe kwam STAR+ tot stand?

logo-star

Dat het internet de ‘place to be’ is, is niets nieuws onder de zon. Jongeren leren en experimenteren online, ze ontplooien zich en ontwikkelen een identiteit. Voor jongeren met ASS en/of een leerachterstand, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking is dat niet anders. Meer nog, voor hen wordt het inzetten van internet gelinkt aan een hogere levenskwaliteit. Daar waar deze groep jongeren vaker moeite hebben met sociale interacties, kunnen online tools een bijzonder krachtig instrument zijn om barrières op te heffen en communicatie te ondersteunen.

Anderzijds blijken deze jongeren echter meer kwetsbaar voor online risico’s omdat ze minder sociale finesse en intuïtief aanvoelen hebben, net datgene waar online voortdurend beroep op wordt gedaan.Child Focus, de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen, werkt al sinds 2000 rond het thema veilig internetten voor kinderen en jongeren. De afgelopen jaren steeg de vraag van begeleiders naar een tool op maat voor jongeren met ASS en/of een leerachterstand. Het beschikbare materiaal was tot voor kort nog ontoereikend voor deze jongeren en hun begeleiders.

In 2019 werd reeds STAR ontwikkeld, op dat moment enkel voor jongeren met een autismespectrumstoornis. In april 2022 werd STAR+ doorontwikkeld zodat het ook toegankelijk is voor jongeren met ASS en/of een leerachterstand, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking.

Maak een begeleidersaccount aan

Hulp

Er vindt een online incident plaats in jouw school of organisatie. Wat kan je doen?

  • Child Focus bellen op 116 000, de hulplijn voor een veilig internet. Dit gratis nummer is 24/7 beschikbaar voor vragen en problemen over een veilig en verantwoord internetgebruik. De medewerkers zijn gespecialiseerde adviseurs die altijd klaarstaan om in alle vertrouwelijkheid te luisteren en samen te zoeken naar wat mogelijk is in deze situatie. | www.childfocus.be
  • Raadpleeg www.clicksafe.be, het preventieportaal over veilig internetten van Child Focus. Deze website verzamelt heel wat nuttige informatie en tips die je kan raadplegen om een leuk én veilig internetgebruik bij kinderen en jongeren te promoten. | www.clicksafe.be
  • De jongere in kwestie aanraden om een vertrouwenspersoon, een MAX, te raadplegen. Laat de jongere nadenken over wie zijn/haar vertrouwenspersoon is | http://www.iedereeneenmax.be/
  • Het is mogelijk dat de jongere aangeeft geen vertrouwenspersoon te hebben in het eigen netwerk. Er zijn echter verschillende organisaties die een luisterend oor aanbieden. Eén ervan is Awel. Awel luistert naar alle kinderen en jongeren met een vraag, een verhaal, een probleem. Zij zijn bereikbaar via telefoon, e-mail, chat en forum. | www.awel.be
  • http://www.cybersquad.be/

De partners van de tool